Regulamin

Regulamin strony internetowej https://dropshippinghurtownie.pl/

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z strony) widniejąca pod adresem: https://dropshippinghurtownie.pl jest własnością TRUST DEAL ul. Świdrówka 51, 33-230 Szczucin NIP: 9442215274 REGON: 383426328, nazywanym w dalszej części Trust Deal, lub operator strony.
 2. Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług, materiałów zawartych na stronie, promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
 3. Wejście na stronę internetową https://dropshippinghurtownie.pl/ jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony firmy Trust Deal mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

§2

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Trust Deal, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Użytkownik strony nie może drukować strony w całości jak i w części lub pobierać jej na dysk w celu przekazywania innym osobom bez uprzedniej zgody firmy Trust Deal.
 3. Na stronie https://dropshippinghurtownie.pl/ sprzedawane są usługi w postaci plików do pobrania, które po etapie zakupu wysyłane są na e-mail. Produkt ten stanowi odrębną własność intelektualną firmy Trust Deal, a co za tym idzie nie może być udostępniany, powielany, kopiowany zarówno w całości jak i części bez uprzedniej zgody Trust Deal.
 4. Pełne prawa autorskie, oraz prawa pokrewne do sprzedawanych treści cyfrowych posiada Trust Deal z siedzibą w Świdrówce.
 5. Każdy zakupiony plik cyfrowy został zabezpieczony i jego powielenie, a także udostępnienie będzie traktowane jako kradzież praw autorskich, a co za tym idzie nasz dział prawny będzie domagał się odszkodowania i zadośćuczynienia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Trust Deal użytkownik strony nie może:

 1. Wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. Modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty drukowane, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Zawartość strony / sklepu

§3

 1. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści, zdjęcia, informacje mają wyłącznie charakter informacyjny, w tym o jej produktach, usługach o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie.
 2. Treści zawarte na niniejszej stronie zostały zgromadzone z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o firmie jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami firmy.
 3. Oferty zakupowe zawarte na stronie  stanowią ofertę handlową w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia / zakupy

§4

1. Wszystkie ceny podane przy produktach zawierają podatek, oraz podane są w PLN (Polski złoty)
2. Proces zamówienia produktu polega na dodaniu produktu do koszyka, a następnie zrealizowaniu zamówienia poprzez  jego opłatę.
3. Opłaty za produkty dostępne w sklepie, realizowane są przez bramkę płatności Paynow.
4. Dostawa Produktu realizowana jest za pośrednictwem przesyłki elektronicznej na podany adres e-mail co za tym idzie może zostać zrealizowana w każdym czasie i miejscu, po zaksięgowaniu wpłaty.
5. Dostawa produktu realizowana jest na podany e-mail zamawiającego w formacie PDF, XLS, ODS.
6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i wynosi max 24h
7. Przesyłki elektroniczne wysyłane są bez dodatkowych opłat.
8. Za zakupiony produkt wystawiamy fakturę VAT.

Płatności

§5

 1. Obsługa płatności: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 2. Formy płatności: Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, a także przelew tradycyjny.

Mastercard

Reklamacje / zwroty / odstąpienie od umowy

§6

 1. Konsument, który zakupił plik cyfrowy i wyraził zgodę na jego dostarczenie przed upływem terminu odstąpienia traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w sklepie objęte są gwarancją, oraz możliwością ich reklamacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną.
 4. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dropshippinghurtownie.pl
 5. Reklamacje są rozpatrywane do 14 dni od momentu ich poprawnego zgłoszenia.
 6. O rozpatrzonej reklamacji poinformujemy pocztą elektroniczną.

Polityka prywatności / Rodo

§7

 1. Witryna https://dropshippinghurtownie.pl/ zbiera informacje o plikach cookies, cała polityka prywatności dostępna pod linkiem Polityka prywatności.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych RODO dostępne są pod linkiem RODO

Odpowiedzialność / Reklamacje

§8

 1. Firma Trust Deal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie, mogą lecz nie muszą być własnością firmy Trust Deal.
 2. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów funkcjonowania firmy.
 3. Przy zakupie treści cyfrowych nie przysługuje prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy, klient w momencie dodania produktu do koszyka wyraża zgodę na dostarczenie zakupionych treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy z jednoczesną świadomością, że oznacza to utratę jego prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 4. W przypadku reklamacji za produkt należy skontaktować się z nami poprzez e-mail kontakt@dropshippinghurtownie.pl

Podsumowanie

§9

  1. Firma Trust Deal zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności powiadomienia użytkowników.
  2. Wszystkie postanowienia nie uregulowane niniejszym regulaminem, podlegają regulacji poprzez kodeks cywilny.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

Dane Firmy / kontakt

§10

 1. Właścicielem sklepu oraz strony internetowej https://dropshippinghurtownie.pl jest TRUST DEAL ul. Świdrówka 51, 33-230 Szczucin NIP: 9442215274 REGON: 383426328,
 2. Kontakt z administratorem i właścicielem: e-mail: kontakt@dropshippinghurtownie.pl tel.: +48 795 050 145